AMsystems

Amsystems is een hightech start-up die zich bezig houd met de ontwikkeling van nieuwe SLA 3D print modules waarmee het print proces drastisch versneld kan worden. De uitdaging zit hem in het programmeren van de modules zodat de producten die geprint worden identiek zijn aan het 3D ontwerp. Wij leveren daarvoor onze XR4programming software. Verder is er een promotie video gemaakt in onze XR4sales software om te presenteren op de FormNext beurs. In deze video is ook de XR4Programming (deel van de video waar geprint wordt) en de XR4Engineering (het VR deel)software terug te zien.