XR4industry - Evolve Your Excellence

Evolve Your Excellence

XR4industry - curve

Producten

Onze producten zijn gebruiksvriendelijke softwarepakketten, waarmee 3D visualisatie van uw creatie mogelijk is. Er kunnen virtuele prototypes worden gemaakt van machines die nog in het ontwikkel proces zitten. Met deze virtuele prototypes kan vrijwel alles gedaan worden wat met een fysiek prototype ook kan. De machine kan worden opgepakt, rondgedraaid, bekeken, geprogrammeerd en zelfs uit elkaar worden gehaald. Dit zorgt ervoor dat de tijd die het ontwikkelproces kost flink verlaagd kan worden.

Op dit moment hebben we 3 softwarepakketten, ieder gericht op een andere stap binnen het ontwikkelproces van nieuwe machines. Om te beginnen is er voor de programmeur XR4programming. Met dit pakket kan er een virtueel prototype gemaakt worden welke op precies dezelfde manier geprogrammeerd kan worden zoals de PLC. De geschreven software kan dan getest worden op deze zogeheten “Digital Twin” waarna het makkelijk is om eventuele foutjes die worden gevonden bij te schaven. Als de software dan klaar is en de fysieke machine is geproduceerd kan de software zo overgezet worden op de werkelijke machine.

XR4engineering biedt een ontwikkelaar kans om vroeg in het proces extra inzichten te krijgen in het gemaakte ontwerp. Zo kan de engineer zijn 3D modellen in VR bekijken en volledige virtueel in elkaar gezette machines met de hand uit elkaar halen om ook de binnenkant van de machine te controleren op ontwerp fouten.

XR4sales is de tool voor de verkoper, voor zowel beurzen als op afstand. De virtuele prototypes die hier uitkomen kunnen in een showroom worden gezet met meerdere andere machines of ze kunnen los in een ruimte worden gezet zodat er in groot detail naar gekeken kan worden. Ze kunnen makkelijk gepresenteerd worden aan potentiële klanten. De sales persoon hoeft alleen maar een computer mee te nemen en dan kan de klant makkelijk zien wat de vooruitgang is. Zelfs via teams, zoom, etc. kan het prototype gepresenteerd worden.

Misschien wel het grootste verschil met andere Digital Twin software is de gebruiksvriendelijkheid. Bij onze software hoeft er niks geprogrammeerd te worden. Wij leveren kant en klare producten in plaats van omgevingen waarin de klant zelf digital twins moet ontwikkelen en programmeren. Een tweede belangrijk verschil is onze onafhankelijkheid. Omdat we onze software volledig in huis hebben ontwikkelt, werkt onze software met elk merk PLC, elk merk Robot en met alle verschillende grote CAD pakketen. Het is volledig universeel toepasbaar. 

XR4programming

XR4programming is onze virtuele simulatieomgeving waarin machines en robots kunnen worden geprogrammeerd. De fysieke machine hoeft dan niet aanwezig te zijn. De machine kan zelfs nog in de ontwerp fase zitten. Zolang er een 3D model is kan onze software gebruikt worden om een virtuele machine te ontwikkelen. De virtuele machines en robots zijn ‘digital twins’ van hun fysieke dubbelgangers. Met onze API kan de Digital Twin naadloos aangesloten worden op het Digital Twin component binnen de PLC/DLC. Dit maakt de geschreven programmatuur voor de Digital Twin ook direct bruikbaar op de echte machine, zonder aanpassingen. Deze omgeving is vooral bedoeld voor programmeurs en system integrators.

Unieke eigenschappen:

 • Programmering kan in alle rust worden getest zonder de aanwezigheid van een fysieke machine of robot
 • De virtuele machines/robots zijn 100% ‘digital twins’ van de echte machines/robots
 • De virtuele simulatieomgeving is platform- (bijv. Linux, Mac, Windows) en taal- (bijv. Python, C#, C++ etc.) onafhankelijk door een generieke API (application program interface)

XR4sales

Ariane Buining, Sales & Marketing Director bij Codian Robotics:
Wij nodigen altijd mensen uit op een beurs, of in ons Experience Centre in Ede. Daar kunnen we alle details en verschillen tussen onze robots laten zien. Sinds we de VR showroom hebben, kunnen we dit ook via teams laten zien.

Het XR4sales pakket is een interactieve virtuele showroom, bedoeld om machines en robots te presenteren aan de klant. Hiermee krijgt de klant een uitstekende indruk van de werking van de machine of robot middels een virtuele ervaring.

Er zijn verschillende vormen van presentatie mogelijk binnen hetzelfde pakket: met VR-bril (presentatie op ware grootte, bij uitstek geschikt voor presentatie op commerciële beurzen) en zonder VR-bril (digitaal, met de mogelijkheid om middels het toetsenbord door de showroom heen te lopen; bij uitstek geschikt voor presentatie op afstand). Daarnaast kunnen we eenvoudige omgevingen ook geschikt maken voor web.

Unieke eigenschappen:

 • Weergave op detailniveau
 • Geanimeerde/bewegende weergave
 • Complete 3D showrooms mogelijk voor meerdere producten
 • Mogelijkheid om video’s van (een deel van) de showroom te generen in slechts enkele minuten, afgestemd op de voorkeuren van de klant
 • Ongelimiteerd aantal bewegingsrichtingen per machine of robot mogelijk
 • Visualisatie software is onafhankelijk van het gebruikte CAD-pakket te gebruiken

Interactieve digitale presentatie op detailniveau van de beweging van de robot.

XR4engineering


Freek Hartman, Managing Director bij Codian Robotics:
“Als ik met VR mijn ontwerp bekijk krijg ik meer realistische inzichten voordat ik het 1e prototype zie, dit verminderd de ontwikkeltijd aanzienlijk.”

XR4engineering is een virtuele omgeving die het mogelijk maakt om prototypes van machines en robots virtueel te bekijken, alvorens het naar de fabriek gaat voor productie. Hiermee worden ontwerp- en tekenfouten al vroeg in het ontwikkelproces opgespoord

Er zijn twee vormen van visualisatie mogelijk binnen hetzelfde pakket: met VR-bril (op ware grootte) en zonder VR-bril (met de mogelijkheid om middels het toetsenbord om de prototype heen te lopen).

Unieke eigenschappen:

 • Weergave op productieniveau
 • Mogelijkheid om prototype per onderdeel te assembleren/demonteren
 • Mogelijkheid om zelf CAD-model in de virtuele omgeving te laden – zonder cursus – door de eenvoudige software
 • Inladen van CAD-model zonder tijdsvertraging
 • Virtuele omgeving compatibel met elk CAD-pakket (o.a. AutoCad, Solid Works, Rhino, Archicad etc.)

Partners

Het Team

XR4industry is ontstaan uit de samenwerking van drie expertisegebieden: een autodidactische programmeur, een perfectionistische 3D-modelleur en een research/productontwikkelaar met meer dan 25 jaar ervaring in de traditionele industrie. Deze unieke samenwerking maakt het, door haar kleinschaligheid en diversiteit aan expertise, mogelijk om de modernste technieken op een betaalbaar wijze toepasbaar te maken voor het bedrijfsleven.

3D visualisaties worden steeds belangrijker. Steeds meer sectoren in het bedrijfsleven zijn gebaat bij een gedetailleerde digitale weergave van hun producten. Denk bijvoorbeeld aan machine- en robotproducenten die tijdens het ontwikkelproces de getekende prototypes in beeld willen brengen en willen testen. Of denk aan de verkopers van deze machines en robots die middels 3D weergave de eindproducten op de beurs willen presenteren. Maar denk bijvoorbeeld ook aan architecten die een zo gedetailleerd mogelijke 3D weergave willen hebben van hun ontwerp om zowel de constructie te testen als het eindproduct te presenteren aan de potentiële klant. 

XR4industry is een jong en nieuw bedrijf dat verschillende virtual reality technieken gebruikt om dit soort 3D weergaves voor het bedrijfsleven mogelijk te maken. Deze technieken vinden hun oorsprong in de game industrie en ontwikkelen zich in een razend tempo. XR4industry houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en blijft up-to-date. Door een intensieve samenwerking met een industriële partner worden verschillende technieken in de praktijk getest, om vervolgens toegepast te worden in het bedrijfsleven.

Contact

XR4industry

Bezoekadres: Van Heemstraweg 58, 6651 KH Druten

Telefoon: +31 24 420 0541

Email: info@XR4industry.com